رفاه دانش

 • ثبت نام اردوی تشرف رضوی

 • ثبت نام اردوی تشرف رضوی

  ثبت نام اردوی تشرف رضوی

  تاریخ انتشار : 12 آذر 1401 نویسنده : مدیر سامانه 2 جزئیات اردو : مشخص نشده

  طرح تشرف رضوی دانشجویان- دانشجویان زائر اولی

    با هماهنگی بعمل آمده از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با آستان قدس رضوی در خصوص تسهیل گری  جهت تشرف دانشجویان زائر اولی به مشهد مقدس این طرح با مساعدت آستان قدس رضوی در قالب یک بسته حمایتی فرهنگی زیارتی آماده و به دانشگاه های متقاضی ابلاغ گردید.

   

طراحی و توسعه : دکترکد دکترکد