رفاه دانش

 • لغواردوهای دانشجویان به مشهدمقدس

 • لغواردوهای دانشجویان به مشهدمقدس
  • نویسنده :
  • تاریخ : 1398/12/11

  اردوهای دانشجویان به مشهدمقدس لغوشد

  مدرکل فرهنگی واجتماعی وزارت علوم تحقیقات وفناوری ازلغواردوهای دانشجویان به مشهدمقدس خبرداد.

  محمدهادی عسکری درگفت وگوباخبرنگاردانشگاه وآموزش ایرنا اظهارداشت :براساس هماهنگی های به عمل آمده میان آستان قدس رضوی ووزارت علوم تحقیقات وفناوری، تااطلاع ثانوی اردوهای دانشجویان به مشهدمقدس برگزارنمی شود.

  وی افزود: تاقبل ازشیوع ویروس کرونا قراربود 2هزارو500 دانشجوازدانشگاه های سراسری درقالب 52 گروه دانشجویی به مشهداعزام شوند.

  مدیرکل فرهنگی واجتماعی وزارت علوم تاکید کرد: زمان اعزام دانشجویان به این اردوها متعاقبا اعلام می شود.

  عسکری همچنین ازلغواردوهای راهیان نوردانشجویان خبرداد.

  به گزارش ایرنا،تمام تجمعات،اجلاس ها،فعالیت های فرهنگی ودانشجویی همچنین المپیادهای دانشگاه های علوم پزشکی وغیرپزشکی به دلیل شیوع بیماری کرونا درکشورلغوشده است.

طراحی و توسعه : دکترکد دکترکد